Sídlo firmy, poštová adresa:

TEXPOL s.r.o.

gen. L. Svobodu 1361/38

905 01 Senica 

Telefón: 0347 749 620 
E-mail: obchod@matrace-rosty.sk 


IČO: 47946164
DIČ: 2024148775
IČDPH: SK2024148775

BANKOVÉ SPOJENIE:
Názov účtu: TEXPOL s.r.o.
Číslo účtu: 4020782239/7500
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2078 2239
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, vložka č.: 35208/T.

Zákaznícky servis a distribúcia:

Vrádište 229 

908 49 Vrádište  (mapa)

Telefón: 0800 184 220 

E-mail: obchod@matrace-rosty.sk 

Informácie o PRODUKTOCH: 0901 777 330

Informácie o OBJEDNÁVKACH: 0347 749 620

Mapa

Nábytok TEXPOL  

OC RADVAŇ PARK (mapa)

Zvolenská cesta 30A

974 05 Banská Bystrica

 

Tel.:+421 484 176 731

 

E-mail: obchodbb@texpol.sk

 

Otváracia doba:

PO - PI   9.00-18.00

SO - NE 10.00-17.00 

OC Radvan park BB
Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Trhová 2, 917 01 Trnava 1

Tel: 0335 512 689, 0335 512 690 | Fax: 0335 512 656 
E-mail: tt@soi.sk